Сүлжээ суурилуулах

Сүлжээ суурилуулах

Байгууллагын дотоод болон интернэт сүлжээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ.
Үүнд: 

  • Сүлжээ болон дотуур холбооны суурилуулалт
  • Сүлжээний гэмтэл засах, салбар хоорондын нууцлалтай VPN сүлжээ ба утасгүй сүлжээ
  • Төхөөрөмжийн тохиргоо
  • Дотуур холбоо нэвтрүүлэлт
  • Камерийн систем болон цаг бүртгэл зэрэг үйлчилгээг санал болгож байна.

Сүлжээ суурилуулах

Вэб програм

Програм

Дэлгэрэнгүй

График дизайн

Дизайн

Дэлгэрэнгүй

Мобайл програм

Аппликейшн

Дэлгэрэнгүй

Аутсорсинг

Маркетинг

Дэлгэрэнгүй

Сүүлийн бүтээлүүд